Hakkımızda

                                                             

 

 

           VİZYONUMUZ

           Kırtasiye sektöründe çetin rekabet koşulları, bilinç düzeyi, müşterilerin değişen istek ve beklentileri 
artmakta; gerek ürünlerin gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Gülpaş Kırtasiye sektöründeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışlarıyla 
objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik ve yenilikçi gelişimci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti 
sağlayarak, sadık müşteriler edinmeye çalışmaktadır.  ‘’Sürekli Kalite’’ , ‘’uygun fiyat’’ ve ‘’karşılıklı güven’’ 
vizyonunu oluşturan temel ilke ve değerleridir. Gülpaş Kırtasiye bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; üretim 
ve pazarlama aşamalarından başlayıp, ürünlerin müşteriye ulaşma aşamasına kadar geçen süreç içerisinde, tüm 
hizmet ve faaliyetlerini eksiksiz olarak yapmaya gayret göstererek, bir dünya markası olmayı hedeflemektedir. 

           KALİTE POLİTİKAMIZ

           Kalite yönetimi ve katılımcı yönetim anlayışına sahip bir kuruluş olma yolunda; izlenebilir, belgeli, 
organize ve çözümcü bir ‘’kalite güvence’’ sistemi kurmaktır. Grup içindeki kuruluşlar ve çalışanlar arasında 
sinerji oluşturarak takım ruhu ile hareket etmektedir. Tüm AR-GE çalışmalarını müşterilerinin memnuniyetini 
hedef alarak sürdürmektedir. Müşteri istek, şikayet ve önerilerini en hızlı en güvenilir ve en iyi şekilde 
yanıtlayarak kaliteye inanan bilinçli tüketiciler edinmek ve tüketici haklarını korumaktadır. Ekonomik koşullara 
ve sektörün talebine uygun kalitede ürünler sunmaktadır.